Plural!


Click here, here, here, here 
and here and practise!

Κάντε κλικ στους παραπάνω συνδέσμους για να
 εξασκηθείτε στον πληθυντικό αριθμό!

World Museum Projects: Water Creatures!
Pupils of Kids 1, Kids 2 and Win 2a 
took part in the new Global Project named : 

World Museum Projects: Water Creatures!

Click here and enjoy this amazing project!

Have got...


Click here, here, here, here, here and here 
and practise with the verb " have got "

Κάντε κλικ στους παραπάνω συνδέσμους 
και εξασκηθείτε με το ρήμα " έχω ".

Or click here and play a game!

A, An or The ?


Click here, here, here, here 
and here and practise.

Κάντε κλικ στους παραπάνω συνδέσμους
 και εξασκηθείτε με τα άρθρα.